• Tòa nhà Trung Yên 1, 58A Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 0912293580
1

Sản phẩm

- Chi tiết các gói nhượng quyền
- Lựa chọn gói phù hợp cho từng dự án

2

HỢP ĐỒNG

- Thống nhất các điều khoản hợp tác
- Thực hiện ký kết hợp đồng

3

THÔNG TIN

- Bàn giao thông tin cần thiêt
- Bổ sung các nội dung còn thiếu

4

TỐI ƯU

- Thực hiện quá trình setup
- Tối ưu hệ thống chuyên nghiệp, hiệu quả

5

VẬN HÀNH

- Thực hiện các phương án kinh doanh
- Kiểm tra và thúc đẩy dự án

6

BÁO CÁO

- Tổng hợp các thông tin dự án
- Điều chỉnh & bổ sung cho phù hợp với thực tế

Hệ thống cửa hàng Push Ecogreen

NHƯỢNG QUYỀN CÙNG PUSH ECOGREEN

Chúng tôi luôn muốn tìm những đối tác có thể hợp tác cùng phát triển, cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất đến tận tay người tiêu dùng